APEL DO POLSKIEGO RZĄDU

Zlikwidujmy katastrofę na rynku napraw powypadkowych!

Podpisz apel do Rządu

Rynek napraw powypadkowych w Polsce wymaga natychmiastowego uporządkowania z korzyścią dla poszkodowanych, kierowców, warsztatów naprawczych, dostawców części, ubezpieczycieli i Skarbu Państwa.


Dlatego też organizacje ZRP OKRM i SDCM postanowiły podjąć działania w tym trudnym temacie, formułując wyważoną propozycję zmian, które uzdrowią rynek.

Poznaj 10 postulatów

"Dekalog" branży

SDCM i ZRP OKRM przedstawiają poniżej swoje stanowisko i proponują, aby wszyscy uczestnicy rynku motoryzacyjnego przyjęli to za wspólny „dekalog” branży:

#1 Postulat

Uznajemy, że wybór kategorii części zamiennych do naprawy pojazdu powinien pozostawać w gestii warsztatu, w porozumieniu z właścicielem pojazdu, a warsztat udziela gwarancji na naprawę pojazdu.

Wybór części powinien zabezpieczyć interesy właściciela pojazdu, jednak z uwzględnieniem wieku pojazdu.

#2 Postulat

Końcowe rozliczenie naprawy z uwzględnieniem podatku VAT powinno następować na podstawie dokumentu potwierdzającego odprowadzenie do Skarbu Państwa podatku VAT za części i usługi.

#3 Postulat

Likwidacja szkody powinna zapewnić zachowanie wartości handlowej pojazdu sprzed szkody.

#4 Postulat

#5 Postulat

Usługa powinna być wykonana zgodnie z prawidłową technologią naprawy i zapewnić bezpieczeństwo użytkowania pojazdu.

Opowiadamy się przeciw szarej strefie w naprawach powypadkowych w zakresie usług i handlu.

#6 Postulat

Popieramy prawo warsztatu i właściciela pojazdu do wolnego wyboru kategorii części zamiennej i jej dostawcy z kategorii:
O-oryginał z logo producenta pojazdu; Q-oryginał bez logo producenta pojazdu; P-część porównywalnej jakości.

#7 Postulat

Sprzeciwiamy się używaniu do napraw samochodów części z kategorii Z.

#8 Postulat

Jesteśmy przeciw wszelkim przejawom monopolizacji i zmów cenowych zarówno w zakresie sprzedaży części, usług napraw jak i usług ubezpieczeniowych.

#9 Postulat

Popieramy porozumienie wszystkich podmiotów rynku motoryzacyjnego, bez podejmowania działań chroniących interesy tylko wybranych sektorów tego rynku.

#10 Postulat

ZGADZASZ SIĘ Z POWYŻSZYMI POSTULATAMI?

Podpisz apel do polskiego Rządu

Poprzyj rozsądne rozwiązania!

Wszystkich zainteresowanych uporządkowaniem rynku napraw powypadkowych zapraszamy do podpisania wspólnego apelu do polskiego rządu o zmiany, zgodnie z powyższymi propozycjami w celu przyspieszenia procesów przemian prawnych.


Lista osób, które poparły apel nie będzie widoczna na stronie apelu.


Naprawmy razem rynek napraw powypadkowych!